KOMPETANSE

 

Virtual Reality kan hjelpe mennesker med angst


Moderne teknologi kan være en effektiv måte å behandle psykiske lidelser på. Det viser erfaringene fra et prosjekt der næringslivet samarbeider med helsevesenet.
 

Les mer

I Sonats testlab i Sandviken utvikles løsninger for industrien som også kan brukes innen helse. Administrerende direktør Jonny Klemetsen har stor tro på Virtual Reality.

I en renovert sjøbod i Sandviken utvikles fremtidens digitale behandlingsmetoder. Jonny Klemetsen åpner døren til testlaben i 3. etasje. De brune tømmerveggene og de kraftige takbjelkene med svarte jernbolter står i sterk kontrast til de moderne VR-brillene som ligger på bordet. Her møtes gammel og ny tid. 

– Her eksperimenterer vi med det nyeste av ny teknologi, sier han stolt. 

Spisskompetanse
Klemetsen leder en bedrift som er blant de fremste i Norge på maskinlæring, kunstig intelligens, Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR). Sonat Consulting ble etablert av blant andre Klemetsen i 2012 og har i dag 50 ansatte fordelt på kontorer i Bergen og Oslo.

– Vi lager applikasjoner som brukes i industriell design, opplæring og samhandling. Her kan mennesker som er fysisk lokalisert rundt omkring i verden, møtes i et virtuelt rom og dele informasjon. Vi jobber med løsninger med enorme muligheter. Vi vet ikke hvor dette ender, men potensialet er stort.

 

God effekt
Sonats spisskompetanse har også åpnet nye dører. Gjennom datterselskapet PsykTools er bedriften valgt som industripartner til forskningsprosjektet INTROMAT og skal utvikle et digitalt treningstilbud til mennesker som har symptomer på mentale lidelser som f.eks. angst, depresjon og autisme. Det digitale tjenestetilbudet vil bli testet ut av Helse Bergen. 

– Bruk av Virtual Reality innen mental helse viser seg å ha en god effekt. Du kan sette mennesker inn i en angstsituasjon der de trener på å takle et press. Når de opplever at de mestrer situasjonen i en virtuell kontekst, har dette også veldig positive resultater i den virkelige verden. 

Vekstnæring
Jonny Klemtsen tror at Bergen kan ta en viktig posisjon innen digitale treningsverktøy.

– Vi har god kompetanse i helseregionen vår og sterke forskningsmiljøer. Helse vil være en ny vekstnæring for Norge hvis vi gjør ting riktig. Men vi må handle nå, for dette er en industri som mange andre store, internasjonale aktører ser muligheter innenfor. Men Bergen og Norge kan uten tvil ta en posisjon i det globale markedet, tror Jonny Klemetsen.


Visste du at...

PsykTools er industripartner til INTROMAT, et forskningsprosjekt i Helse Bergen?
Målet er å utvikle et digitalt treningstilbud innen mental helse.

Fakta

• Virtual Reality (VR): En datasimulert, tredimensjonal og virkelighetsnær verden.
• Augmented Reality (AR): Blander VR med den virkelige verden.
• 10-15 % av befolkningen vil oppleve sosial angst i løpet av livet.