BY OG LAND
 

Tett og godt i sentrum


– 40 prosent av bergenserne ønsker en bolig i sentrum. Da må Bergen kommune og utbyggerne i samarbeid legge til rette for det, sier Jorunn Nerheim. 

 

Les mer

Vi etterlyser en gjennomføringskraft. Byrådets visjoner om en fortettet, grønn og blå by må omsettes til handling i møte med saksbehandlerne, sier Jorunn Nerheim.

Hun er leder i Bergen Næringsråds Ressursgruppe byutvikling, men også sjef på bergenskontoret til OBOS. Det er bare én av mange utbyggere som er frustrerte over lang og til dels uforutsigbar saksbehandling i Bergen kommune. 
– Det er viktig å få på plass overordnede planer, men kommunen må også levere når det er snakk om konkrete boligprosjekter. Vi etterlyser først og fremst en gjennomføringskraft. Vi deler byrådets visjoner om en fortettet, grønn og blå by, men vi ser ikke at dette omsettes til handling i møte med saksbehandlerne. Vi trenger bedre og raskere beslutninger, sier Jorunn Nerheim.

Vi tror på en strategi som vil skape en sammenhengende grønn og blå infrastruktur i byen. Jorunn Nerheim
 

– Vi er heller ikke fornøyd med saksbehandlingstiden, vedgikk Anna Elisa Tryti nylig i et debattmøte med Jorunn Nerheim.

Byråden registrerer en økende motstand mot fortettingsstrategien i Bergen.
– Vi tror på en strategi som vil skape en sammenhengende grønn og blå infrastruktur i byen. Men fortetting handler også i stor grad om statlige forventninger til en samordnet bolig– , areal– og transportplanlegging, sier Tryti. 

Respons Analyse gjennomførte tidligere i år en undersøkelse om folks preferanser i boligmarkedet. Den viste at 40 prosent ønsker en bolig i sentrum. 50 prosent av de spurte ville valgt leilighet dersom de skulle kjøpe bolig i dag. Bare én av tre ville i dag kjøpt enebolig. Halvparten av dem mellom 30 og 44 år vil ha enebolig, men interessen er sterkt dalende med alderen. Bare 12 prosent svarer at de i dag ville kjøpt rekkehus eller tomannsbolig. 
– Undersøkelsen bekrefter internasjonale tendenser. Folk vil arbeide og bo der det finnes energi, med nærhet til det meste. Spennende jobbmuligheter og et fritt og bærekraftig liv finnes i sentrum av byene. Vi må være med på å skape denne energien i Bergen, slik at dyktige 20-40-åringer vil bo her. 

Likevel ser vi at byen eser utover. Det bygges for få og for dyre boliger i Bergen.
– Her har kommunen en mulighet til å drive byutvikling som et «motkonjunkturtiltak». Utviklingen må snus. Muligheten for å lykkes er størst om dette kan skje i et samarbeid med private utbyggere, påpeker OBOS-sjefen i Bergen.