BY OG LAND

 

Fire timer til Oslo

– Det er et nasjonalt ansvar å knytte sammen våre to største byer på en miljømessig og ikke minst sikker måte, mener Hilde Magnusson, daglig leder i Forum Nye Bergensbanen.
 

Les mer

– Det er et viktig mål er å få reisetiden mellom Bergen og Oslo ned fra seks og en halv til fire timer, sier Hilde Magnusson, daglig leder i Forum Nye Bergensbanen.

Forum Nye Bergensbanen ble stiftet i 1993. Interesseselskapet er eid av 13 kommuner og 3 fylkeskommuner langs traseen mellom Bergen og Oslo. 

Hilde Magnusson, tidligere stortingsrepresentant fra Hordaland, ble ansatt 1.april i år. Hun bor på Voss og kjenner godt utfordringene knyttet til den viktige togforbindelsen mellom vest og øst.
– Det er et viktig mål å få reisetiden mellom Bergen og Oslo ned fra seks og en halv til fire timer. Vi krever en byggestart på Ringeriksbanen som fellesprosjekt med E16 i 2021, i samsvar med NTP. Vi krever også en raskest mulig utbygging av Vossabanen sammen med veialternativ K5. Da mener vi hele strekningen mellom Arna og Voss, både vei og bane, forteller Magnusson. 

 

Det som planlegges i første omgang er distansen Arna– Stanghelle, som er minst rasutsatt. 
– Her må politikerne tørre å prioritere. Vi mener at liv og helse må være viktigst for hvilket vei– og baneprosjekt som skal prioriteres. 

Forum Nye Bergensbanen vil ha en langt større andel av person– og godstrafikken over fra vei til bane. 

Jernbanen mellom Bergen og Oslo vil kunne ta langt flere passasjerer og større godsmengder enn i dag. 
– En utbygging av Nye Bergensbanen med høy hastighet vil gi store gevinster for reiseliv og næringsliv, både rundt storbyene Bergen og Oslo og i Hallingdalen, Norges største reiselivsregion. Bo– og arbeidsmarkedet langs hele banen fortjener et kapasitetssterkt og fossilfritt transportalternativ. Ikke minst Bergen, som sliter med knappe arealressurser og sterk luftforurensing, trenger tilgang til nye utbyggingsområder, mener Hilde Magnusson.

Slik nås Oslo på fire timer med tog

  • Dagens situasjon ca. 6 timer 30 min.
  • Ringeriksbanen ca. 5 timer 30 min.
  • K5 Arna– Voss ca. 4 timer 50 min.
  • Innkorting Voss– Hønefoss minimum 50 min = 4 timer mellom Bergen –Oslo 


Visste du at...

togturen mellom Voss og Bergen vil ta 32 minutter når utbyggingen er ferdig?
Det er omtrent samme tid som Bybanen bruker fra Bergen sentrum til Lagunen.