KOMPETANSE

 

Øker den digitale kompetansen


Nærmere 240 deltakere har fulgt Digitaliseringsskolen i Bergen Næringsråds regi. – Mange gode caser og svært nyttige diskusjoner underveis, oppsummerer Veronica Lundstadsveen fra DnB.

 

Les mer

Fra v.: Frode Myrdal (PwC), Geir Mikalsen (Bergen Næringsråd) og Frode Myrseth (Evry) har stått ansvarlig for innholdet i Digitaliseringsskolen.

Veronica er kundeansvarlig bedrift i DNB og har deltatt på skolen sammen med to kolleger.
– Vi er ansatt i en stor bedrift, og her får jeg bekreftet at vi er på riktig spor. Dette har vært nyttig for oss, sier hun.

Skolen er et initiativ fra Ressursgruppe Digitalisering i Bergen Næringsråd, og den praktiske gjennomføringen er gjort i samarbeid med rådgivingsselskapet PwC og IT-selskapet Evry. 240 deltakere fordelt på tre kull har gjennomført skolen.


Veronica Lundstadsveen,
kundeansvarlig bedrift i DNB 

– Vi håpet på 50 påmeldte og endte opp med nærmere 240. Det sier noe om et stort behov både i privat og offentlig sektor for å øke kunnskapen om digitalisering, sier markeds- og kommunikasjonssjef Geir Mikalsen i Bergen Næringsråd. 

12 bedrifter på scenen
Hensikten med skolen har vært å gi økt kunnskap om sentrale utfordringer som ledere står overfor i et digitalt landskap. Skolen har blant annet gitt innsikt i ulike digitale teknologier, i hvordan digitalisering kan inkluderes i forretningsstrategien, og også hvordan digitale idéer kan genereres og settes praktisk i verk. For å bruke relevante caser, har tolv av de påmeldte bedriftene presentert utfordringer som deltakerne har jobbet med i gruppearbeid. 
– Digitalisering er en sentral del av gode forretningsstrategier, sier Frode Myrseth fra Evry, som har vært sentral både i utviklingen og gjennomføringen av skolen. Han råder bedriftene til å gå i gang med digitalisering før de føler seg helt klare.

– Det skjer ingenting om bedrifter venter med en lansering til alt er perfekt. Utfør tester på brukerne, få respons, gå tilbake og test på nytt. Mange av verdens ledende digitale selskaper har brukt denne strategien, sier Myrset.

 
”Jeg tror utviklingen i regionen vår betinges av at vi samler unge og lytter til hva de har å si.”


Helene Kubon Skulstad, partner og leder for PwC Consulting i Bergen