EKSPORT
 

Eksportfylket i vest


Den gamle handelsbyen Bergen har alltid hatt blikket mot havet og verden. Fastlandseksporten til regionen var rekordhøy i 2017. Hordaland troner øverst som eksportfylket i Norge.

 

Les mer

– Vi hadde nok vært mellom 500 og 1000 ansatte om vi hadde levert alt det de store kundene ber oss om, forteller Helge Høibraaten, gründer og Direktør i Vimond Media Solutions.

– Det er fantastisk å starte bedrift i en by som har så lange eksporttradisjoner, stråler Helge Høibraaten. 
Han er gründer og direktør i Vimond Media Solutions, teknologibedriften som siden 2011 har levert software til en lang rekke utenlandske kunder. 

Hordaland opplevde stor vekst i fastlandseksporten i 2017. Fiskeprodukter står for den største andelen, men også IT– og softwareprodukter tar stadig større del av kaken. Vestlandsfylket eksporterer 7,5 ganger så mye som Oslo, og da er ikke olje og gasse medregnet.

 

Jobber i hele verden
Under årsmiddagen til Bergen Næringsråd i 2016 ble Vimond hedret med eksportprisen «Villsauen» for sine sterke resultater internasjonalt. Teknologibedriften er en av knoppskytingene fra TV 2-miljøet i Bergen, og inngår i medieklyngen NCE Media. Helge Høibraaten leder det globale selskapet fra hovedkontoret i Bergen, i de gamle lokalene til TV2 på Nøstet. Her boltrer de seg på tusenvis av kvadratmetere som fylles av utviklere fra omkring 20 nasjonaliteter. 
– Våre utrolige dyktige folk, vårt samarbeid med våre krevende og ambisiøse kunder og våre solide partnere i og utenfor medieklyngen er nøkkelen til vår posisjon i et spennende marked globalt.

Vimond har kontorer i New York, San Fransisco og Sidney og med store kunder som Fox, Comcast, Iflix og Optus. 
– Vi hadde nok vært mellom 500 og 1000 ansatte om vi hadde levert alt det de store kundene ber oss om, men vi finner ikke så mange flinke folk så raskt. I stedet har vi valgt å bygge samarbeidspartnere både i Bergen og i verden forøvrig, sier Høibraaten. Tallene viser verdi av fastlandseksport for 2017 i millioner av norske kroner innenfor de geografiske grensene av henholdsvis Hordaland fylkeskommune og samtlige av fylkeskommunene på Østlandet. Tallene er hentet fra SSB.


Krevende konkurranse
Verdensøkonomien er i endring og for Vestlandet, med en eksportrettet økonomi, har endringene stor betydning. Bedriftene er sårbare for internasjonal konkurranse, påpeker Johannes Magnus, næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.
– Eksportbedrifter er avhengig av forutsigbare rammevilkår og markedsadgang. For bedrifter i vår region er EU det desidert viktigste markedet og Storbritannia er vår viktigste handelspartner. Regjeringen må derfor gjøre alt for å opprettholde og verne om EØS-avtalen. Vi må også få en avklart handelsavtale med Storbritannia ved endelig utfall av Brexit-forhandlingene med EU.


”Som medlemmer av Bergen Næringsråd har vi fått ekstremt verdifull erfaringsutveksling.” 


Hans Petter Andersen, daglig leder Håndballforbundet Vest


Bergen Handelskammer

Bergen Næringsråd er en del av et verdensomspennende handelskammersystem - Chamber of Commerce and Industry (BCCI). Bergens Handelskammer tilbyr sertifisering av eksportdokumenter, manuelt eller online, og utstedelse av det internasjonale tollpasset ATA-carnet. 

The World Chambers Federation (WCF) knytter handelskammermedlemmene sammen og er ansvarlig for administrasjon gjennom International Chamber of Commerce, Paris. Vi er også medlem av Baltic Chamber of Commerce Assosiation og Eurochambers. Vi samarbeider med norske og nordiske handelskamre som gir oss nyttige erfaringer og muligheter for nye tjenester innenfor handelskammersystemet.

Les mer på bergen-chamber.no