Musikkbyen
Bergen vil
vokse


Bergen er en vital musikkby som er ledende i Norden.
Men mye mer kan gjøres for å skape en livskraftig næring
og enda mer aktivitet. 

 

Les mer

Artister som Kygo, Alan Walker, Aurora og Sigrid har Bergen som utgangspunkt for å erobre verden. Rundt disse internasjonale stjernene koker det av kreativ kraft med et stort antall artister i alle sjangre. 
– Det unike med Bergen er at musikkmiljøet er så komplekst. Det er tett samarbeid mellom mange miljøer på utradisjonelle måter, sier Vegard Moberg, daglig leder i Brak. Han peker på kreative samarbeid mellom metal– band og elektronika-artister, og mellom hip-hop-artister og singer-songwritere.


Vegard Moberg, daglig leder i Brak


– Vi har et pulserende miljø, og folk ser heller til utlandet enn å se til Oslo. Vi får mange impulser gjennom måten den kreative delen av bransjen jobber og tenker på, sier Moberg.

Frank Nes i Bergen Live er enig, og viser til selvtilliten og inspirasjonen mange artister i Bergen henter fra å se hvordan andre i byen får det til.
– Vi er mer inkluderende og hjelper hverandre mer i Bergen enn andre steder. Vi har ikke store plateselskap eller bransjeorganisasjoner i Bergen, noe som gjør at folk finner samarbeid på andre måter, sier Nes.


Frank Ness, Bergen Live


Gode studioer og gode produsenter
Ivar Vogt, leder for USF og gitarist i Real Ones, peker på en annen viktig faktor:
– Bergen har alltid hatt noen av de beste studioene og produsentene i Norge. Det har gjort at mye av musikken som kommer ut er av høy kvalitet innenfor sin sjanger. Det er påfallende hvordan generasjon etter generasjon med bergensartister har en egenart innenfor sin sjanger. Artistene er ikke er så opptatt av å «passe inn», men rendyrker sin egen greie i stor grad, sier Vogt, og legger til at han er helt enig med Moberg og Nes i at samarbeidet er unikt.

 

Likevel er det all grunn til å sette større krefter inn for å styrke det unike miljøet. Det bør skapes et bedre næringsgrunnlag og et større økosystem rundt det kreative, og det er et skrikende behov for en innendørs konsertarena.

Styrke næringskjeden
Frank Nes sier at en liten del av økosystemet er velfungerende:
– Made Management og Standing Ovation er eksempler på at vi også har høy kompetanse andre steder i verdikjeden enn på det kreative, sier Nes.

Ivar Vogt mener det er viktig å bygge ut hele næringskjeden i Bergen, slik at pengene fra suksessene kommer tilbake til Bergen og styrker miljøet.
– Det er nødvendig å sikre gode rammebetingelser i form av støtteordninger og tilgang på kapital, samt kompetansemiljøer som Brak, sier Vogt.

– Vi må utvikle næringen bedre. Der ligger vi bak de skandinaviske hovedstedene, sier Vegard Moberg.

Initiativ til dette er i gang, og musikkbransjen med Brak i førersetet har tatt initiativ til å skape en musikklynge etter kriterier for å kunne bli et Norwegian Innovation Cluster. I en slik klynge inngår både forskning og utdanning, teknologi og innovasjon, samt representanter for alle ledd i verdikjeden i musikkbransjen. Målet er å ha et planene klare i løpet av året.

 

Bergen har alltid hatt noen av de beste studioene
og produsentene i Norge. Ivar Vogt


Mai til september
En utfordring er mangel på spillesteder. Bergen Live har over år bygget opp kompetanse og kredibilitet som gjør at de henter de største stjernene i verden til Koengen, men konsertsesongen varer bare fra mai til september på utendørsarenaen.
– Det er klart vi kan ha store konserter i Bergen gjennom hele året. Det ville styrket musikkmiljøet, det ville vært bra for bergenspublikummet og tilreisende, og alle andre som tjener penger på slike begivenheter. Men nå har vi mindre enn et halvt år til rådighet for å hente de virkelig store, sier Nes.

I tillegg til en større arena, mener Nes at Bergen mangler små spillesteder og scener som kan gi unge artister boltreplass. Han peker på at et vinglete skjenkeregime fratar spillesteder muligheter for å satse på livemusikk.

Ivar Vogt og Vegard Moberg er enige, og Vogt mener Bergen kommune må ta i et tak:
– Vi må ha gode arealer med sentral beliggenhet både for produksjon og fremføring for alle segmenter. Kultur må ha en sentral plass i byutvikling og når det jobbes med byfortetting, sier Vogt.


Ivar Vogt, leder for USF og gitarist i Real Ones

– Enig. Bergen kommune kan bidra til å løfte en bransje som har et betydelig vekstpotensial og har alle muligheter til å bli en viktig identitetsskaper og ressurs for Bergen og Vestlandet, sier Nes.