BY OG LAND

 

Bergen fortjener
en blå Bybane


Stadig oftere ser vi mot fjorden når vi planlegger effektiv
passasjertransport i fremtidens Bergen.

 

Les mer

Biltrafikken går ofte sakte på innfartsårene fra vest og nord. Bergen kommune har bestilt en utredning av en «blå bybane», som på sikt skal flytte flere reisende bort fra veiene og om bord i fremtidens batteridrevne, utslippsfrie hurtigbåter.
 


 

I dag har vi to effektive hurtigbåtforbindelser mellom byen og regionen. Askøyruta frakter mange passasjerer mellom Strandkaien og Kleppestø på Askøy, mens Nordhordlandssambandet frakter folk mellom Bergen, Frekhaug og Knarvik. Det er særlig arbeidspendlere som benytter seg av disse. Hurtigbåtene er konkurransedyktig på reisetid, noe som er helt avgjørende for at de fremstår som et reelt alternativ.

 

I mellomtiden har flere private utbyggere lansert tanker om enda mer bynære båtforbindelser. Marin Eiendomsutvikling har relansert Laksevågsfergen som et alternativt kollektivtilbud mellom Laksevåg og sentrum. Simonsviken næringspark drøfter muligheten for å etablere en fjordgående arbeidsrute mellom Ågotnes, Askøy, Laksevåg og Bergen sentrum. I Sandviken vurderer flere grunneiere og utbyggere det samme.

De har noen gode kort på hånden. Fjorden er i motsetning til motorveien vedlikeholdsfri og bortimot gratis. Infrastruktur på landsiden er beskjedne kostnader i denne forbindelse. Sjøveien er ofte den korteste og raskeste veien, så lenge båtene går hurtig og ofte nok. Båtruter kan dessuten gi et kollektivtilbud i sjønære områder som i dag ikke har et godt tilbud gjennom buss eller bane.  Sist, men ikke minst: Hurtige passasjerbåter kan gå på batteridrift og være utslippsfrie. Båtruter i andre norske byer er alt i ferd med å bli elektrifisert. I Bergen ser det ut til at vi må vente til det går ut nye båtanbud i 2021.

Sea Bubbles er ett av mange moderne, sjøgående transportkonsepter med nullutslipp. Får vi se denne på Byfjorden om noen år?

Fjorden er i motsetning til motorveien vedlikeholdsfri og bortimot gratis
 

Vestlandet utvikler ren batteriteknologi i den ypperste verdensklassen. Bedrifter i klyngen NCE Maritime Clean Tech har jobbet med hurtigbåtkonseptet Urban Water Shuttle i flere år. Tidligere i år bevilget EU 110 millioner kroner til utviklingen av en elektrisk hurtiggående båt. Den skal demonstreres i Rogaland, på strekningen mellom Stavanger og Hommersåk innen 2022.

 

Sammen med Bergen kommune og Hordaland fylke, vil Bergen Næringsråd gjerne bidra til at den videre utviklingen foregår i den gamle sjøfartsbyen Bergen – 125 år etter at den elektriske Beffen la ut på sin jomfrutur.


”Jeg tror næringslivet trenger vår kunnskap - og vi deres.”


Kari Norheim, seksjonsleder Veterinærinstituttet i Bergen


 

Sterk gruppe

Ressursgruppene Byutvikling og Transport har samlet en sterk gruppe som nå utreder hvordan Bergen kan få i gang båtruter på sjøen i indre havnebasseng (korte ruter) og et bedre tilbud på lange ruter (Nordhordland, Askøy, Sotra).

Gruppens medlemmer: 

Byråd Anna Elisa Tryti, Bergen kommune
Direktør samferdsel Haakon Rasmussen, Hordaland fylke
Adm. direktør Oddmund Sylta, Skyss
Havnedirektør Johnny Breivik, Bergen Havn
Viseadm direktør Lars Jacob Engelsen, Norled
Adm. direktør Roger Harkestad, Tide og RG Transport
Nancy Jøssang, RG Byutvikling og styret i Bergen Næringsråd
Atle Kvamme, sekretær for gruppen