Vi vokser – fordi du vokser


Det siste av FNs 17 bærekraftsmål er selve oppskriften på å lykkes: Samarbeid for å nå målene. I Bergen Næringsråd bidrar mer enn 200 ledere, ansatte og styremedlemmer til dette hver eneste uke året igjennom.

 

Les mer

Vi skal løfte og inspirere!

Bergen Næringsråds visjon er ikke for pingler. Så har vi også satt sammen et lag som kan måle seg med de aller beste. Ledere fra bedrifter og organisasjoner i Bergen gjør en stor innsats i våre 15 ressursgrupper. Dette er våre ekspertutvalg som peker på hvordan vi best kan bidra til gode vekstvilkår for næringslivet – og dermed også for byen og regionen vi er en del av.

Vi vokser - fordi næringslivet vokser.

Sammen med styret og de ansatte søker vi kontinuer-lig gjennomslagskraft på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vi synliggjør, vi påvirker og vi bygger nettverk. Vi handler lokalt, men har et globalt perspektiv. FNs bærekraftsmål kan ikke nås uten at næringslivet på alle nivåer bidrar. Heldigvis er det også slik at bærekraft er bra business. Den som glemmer dette, er snart ute av dansen. 

Som medlem i Bergen Næringsråd får du ta del i nett-verket. I løpet av ett år arrangerer vi nærmere 200 møter og konferanser. Vi har ca 3000 medlemmer, som representerer mer enn 100.000 arbeidsplasser i regionen. Vår påvirkningskraft blir enda større når vi kan snakke på vegne av enda ?ere.

Det hender at politikere på ulike nivå er uenige med oss, men i rådhuset, på fylkesbygget, i regjeringen og på Stortinget lytter de til våre budskap og argumenter. I denne utgaven av Samspill presenterer vi saker som vi er særlig opptatt av. Vi håper du som leser blir løftet og inspirert!
 

Les mer om våre ressursgrupper 

 


 

Samspill Utgitt av Bergen Næringsråd Ansvarlig redaktør: Marit Warncke Redaktør: Espen Børhaug Design/Produksjon: Cox kommunikasjon Adresse: Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Tlf. (47) 55 55 39 00 Epost: firmapost@bergen-chamber.no Følg oss: Twitter: @BergenChamber Facebook: /bergenchamber  – Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Tips oss! espen@bergen-chamber.no