KOMPETANSE
 

Bærekraft er bra business


FNs 17 bærekraftsmål er de mest ambisiøse målene verden noen gang har satt seg. 
 

Les mer

I en verden med økende politisk uro og mindre stabilitet, fremstår næringslivet som en enda viktigere aktør i kampen for å nå disse målene – og redde kloden som vi alle deler. Men denne kloden fungerer også slik at energien for alvor utløses der det finnes lønnsomhet og forretningsmuligheter. 

Stadig mer forskning viser at investeringer i bærekraft gir konkurransefortrinn. Å tenke bærekraft i alle ledd byr selvsagt på store utfordringer, men det gir også mange nye muligheter. Bedrifter og organisasjoner løfter derfor frem bærekraft som et stadig viktigere element i sin strategi og forretningsutvikling. 

Det er mer enn ti år siden Bergen Næringsråd løftet frem «Klima – trusler og muligheter». Mange syntes det virket litt underlig den gangen, men i 2018 står det tindrende klart for langt flere:
– De bedriftene som ser muligheter til å aktivt bidra til å løse verdens utfordringer gjennom sin virksomhet, er morgendagens vinnere, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Hun peker på at Norge – og i særlig grad Vestlandet – har helt spesielle forutsetninger for å gjøre en forskjell. 
– Her utvikles ny teknologi for utslippsfri maritim transport. Her produseres verdens reneste energi. Og vi har fantastiske kunnskapsklynger som utvikler løsninger som hjelper oss på veien mot å nå bærekraftsmålene.


Visste du at...

det tok tre år å utforme FNs 17 bærekraftsmål? Prosessen involverte 83 nasjoner og syv millioner mennesker.