KOMPETANSE


 

Unge vil
jobbe i havbruksnæringen


To av tre unge i Hordaland har et godt inntrykk av havbruksnæringen. – Det er svært gledelig at mange ungdommer i vårt fylke vurderer næringen som fremtidsrettet, sier Anders Milde Gjendemsjø.

 

Les mer

Lars-Thomas Larsen (22) og Kari Anne Kamlund (23) er masterstudenter i havbruk og sjømat ved Universitetet i Bergen. De vil trolig være blant landets mest ettertraktede arbeidstakere når de er ferdig utdannet i 2021.

Han er leder i Ressursgruppe Marin i Bergen Næringsråd og nordisk leder for sjømat i Deloitte. 
– Vi kan slå fast at næringen i hvert fall ikke har et omdømmeproblem blant unge som skal velge utdanning, konkluderer han.

Næringen er attraktiv og har godt omdømme
Respons Analyse har på oppdrag fra Bergen Næringsråd gjennomført en undersøkelse blant 500 unge i Hordaland. 66 prosent av de spurte har et godt inntrykk av havbruksnæringen. I tillegg svarer mer enn 80 prosent at næringen virker fremtidsrettet og lønnsom. 

57 prosent mener at jobbmulighetene innen havbruk er gode. Én av fire svarer at det er svært aktuelt å jobbe i næringen, noe som lover godt for den videre rekrutteringen til bransjen. 
– Dette er veldig gledelig og understreker det vi selv opplever: Næringen vår har et godt omdømme i store deler av befolkningen, sier Krister Hoaas, samfunnskontakt i Lerøy. 

– Det er en næring med bokstavelig talt et hav av muligheter for unge, ambisiøse mennesker. Det ser vi blant annet på interessen for å jobbe som trainee hos oss og på kvaliteten på de vi rekrutterer, legger han til. 

Manglende informasjon
Havbruk er Norges nest største eksportnæring. Tilgangen på kunnskap blant unge i alderen 15 til 19 år ser ut til å være begrenset. 58 prosent oppgir at de har fått svært lite eller ingen informasjon på skolen. 
– Undersøkelsen viser at det er et klart behov for mer informasjon om næringen i undervisningen, sier Anders Milde Gjendemsjø.