KOMPETANSE
 

Tar Europa til Bergen


Sentrale fintech-aktører fra ti land i Europa har møtt miljøet i Bergen for å utveksle erfaringer og å utforske fremtidige former for samarbeid.
– Et viktig ledd i internasjonaliseringen av våre initiativ, sier CEO Atle Sivertsen i Finance Innovation. 

 

Les mer

Fra venstre: Dejan Stojanovic (Epiphanic), Jan Åge Skaathun (Quantfol.io) Christian Askvik Hansen (Sbanken), Meaghan Johnson (FintechMatters), Atle, David Khassidov (Epiphanic), Ragnhild Janbu Fresvik (Sparebanken Vest) 

På en samling som varte over to dager var innovatører, start ups, etablerte selskaper og investorer fra European Fintech Ecosystem i Bergen. Finance Innovation har tatt intiativet til samlingen, og den norske fintech-klyngen har som uttalt ambisjon å tilrettelegge for utvikling av norsk fintech for globale markeder.

- Vi må hente inspirasjon og utveksle erfaringer, samtidig som vi ser at vi selv har mye å bidra med, sier Sivertsen.

Siden han startet i jobben som klyngeleder i januar har han holdt høy fart. Finance Innovation består nå av nærmere 60 medlemsbedrifter fra hele landet, og bedrifter tar selv initiativ for å bli inkludert.

Jakt på suksesser
Flere initiativ for å styrke norsk fintech-kompetanse er i startgropen. Til høsten starter NHH opp den første masterutdanningen i Norden innen fintech. Klyngen har også arrangert innovasjonskonkurranser i Bergen og Oslo for å utvikle idéer, og et konkret prosjekt innenfor kundeidentifisering er igangsatt. Til høsten starter et akseleratorprogram for start ups.

- Vi har mange baller i luften, noe som er helt nødvendig når vi skal følge opp initiativ i hele verdikjeden. Målet er at noen av initiativene forløses i konkrete suksesser, sier Sivertsen.

Finance Innovation holder hus i Media City Bergen og har et tett samarbeid med NCE Media.

- Vi har mange felles interesser og utfordringer og ser at vi gjensidig kan styrke hverandre, sier Sivertsen.

Et nasjonalt samarbeid med IKT Norge og Finans Norge er inngått med formål om å få etablert en regulatorisk sandkasse.

- Selv om vi er forankret i Bergen, jobber vi som en nasjonal aktør med internasjonale ambisjoner. Det er helt nødvendig for å lykkes i en global konkurranse, sier Sivertsen.

 
”Jeg har blitt positivt overrasket over hvor åpne dørene er for sånne som oss.”


Jostein Kobbeltvedt Hole, daglig leder i Raftostiftelsen

Fakta Finance Innovation

• Nasjonal satsing på finansteknologi som er tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
• Skal jobbe for at norsk finansteknologi kan bli en ny næring i et internasjonalt marked.
• Innovasjon, kompetanse og internasjonalisering er de tre bærebjelkene i satsingen.
• Cirka 60 selskaper står så langt bak initiativet.
• Har hovedkontor i Bergen.