KOMPETANSE


 

– Bergen er klyngebyen


– Klynger handler om å dele når man kan og konkurrere når man må. Klynger skaper større verdi og vekst, sier Monica Mæland.

Les mer

Marit Warncke, Monica Mæland og Anita Krohn Traaseth er alle sammen engasjert i å skape sterke klynger som kan øke verdiskapingen i Norge.

Hun var næringsminister fra Erna Solberg– regjeringen ble innsatt i 2013 til hun overtok Kommunaldepartementet tidligere i år. Før det var hun byrådsleder i Bergen i ti år. Byen har i særlig grad utmerket seg som klyngebyen i norsk sammenheng. Hele syv sterke kompetansemiljøer er med i det norske klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters». 

– Programmet er regjeringens fremste verktøy for næringsutvikling. I bergensregionen har vi grepet den muligheten. Bergen Næringsråd har gjennom alle våre sterke ressursgrupper vært en aktiv fødselshjelper for de fleste av klyngene i Bergen og Hordaland som i dag har NCE- og GCE-status, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

– Vi har flere klynger med nasjonal og global status enn noe annet sted i landet. Alle våre viktigste næringer preges av et stadig tettere samarbeid mellom næringsliv, akademia og det offentlige. Media, undervannsteknologi, shipping, energi, sjømat og finansteknologi er gode eksempler.

Helt avgjørende er det at også Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Høgskulen på Vestlandet inntar en aktiv rolle i klyngene, understreker hun.

Vi har flere klynger med nasjonal og global status enn noe annet sted i landet. Marit Warncke

– Internasjonale trender som grønt skifte, digitalisering og globalisering utløser behov for omstilling gjennom fornyelse og nyskaping. Mange av de nye utfordringene krever tilgang til kompetanse og ressurser som ligger utenfor bedriftenes eksisterende virksomhetsområde. Klyngene spiller derfor en viktig rolle i å etablere nye krysskoblende samarbeid for å utløse kompetanse– og innovasjonsprosjekter. 

Det er ikke bare Bergen, men hele Vestlandet som utmerker seg med mange sterke klynger. Monica Mæland tror ikke det er tilfeldig.

– Nærheten til havet er avgjørende. Her ligger tyngdepunktene for olje og gass, maritime og marine næringer, påpeker statsråden.


Visste du at…

syv bergenske næringsklynger er med i programmet «Norwegian Innovation Clusters»? Det gjelder GCE Subsea, NCE Tourism, NCE Media, NCE Seafood Innovation, NCE Maritime CleanTech, Human Innovation (Arena) og den nyeste, Finance Innovation (Arena).

– Bare i Bergen
Bergen Næringsråd ser det som en av sine fremste oppgaver å støtte opp under byens sterke klynger. Bergensregionen er stor nok til å utvikle og trekke til seg internasjonal kompetanse. Samtidig er vi liten nok til å skape et tett samspill på tvers av akademia, fagdisipliner, bransjer og politisk ledelse.
– Jeg er fristet til å sitere vår trønderske kulturminister: «Jeg er overbevist om at Media City bare kunne skjedd i Bergen», sier Marit Warncke.