BY OG LAND
 

Floridas formaning


– Bergen har alle muligheter til å bli en kreativ by med økonomisk vekst. Men pass på, den nye urbane krisen som treffer mange byer, kan også slå til her, sier Richard Florida.

 

Les mer

-Bergen har alt som skal til, sier den kjente urbanisten Richard Florida.

Den amerikanske professorens teorier om byutvikling og hvilke egenskaper en by må ha for å tiltrekke seg folk har bidratt til debatt om urbanisme og verdiskapning i hele verden. Det var nettopp Floridas teorier som lå til grunn for det store prosjektet «Bergensscenarier 2020», som startet opp i 2003. I vår besøkte han Bergen for første gang, da han deltok på et av Bergen Næringsråds frokostmøter.

 

De tre T-ene
– Teknologi, talent og toleranse. Det er de tre T-ene som sammen skaper økonomisk vekst i en by, forklarer Richard Florida. 

– Teknologi er kompetansebedrifter, forskning og utvikling. Talentene er de kreative, ofte velutdannede menneskene. Toleranse er det som får folk til å føle at de passer inn, der kvinner og menn, par og enslige trives, uavhengig av seksuell orientering eller etnisitet. Merk deg at halvparten av bedriftene i Silicon Valley hadde minst én innvandrer blant grunnleggerne.

Den kreative økonomien er drevet av logikken som søker
å utnytte og ikke lenger kaste bort menneskelige ressurser og talent. Richard Florida, «The Rise of the Creative Class


– Men er Bergen stor nok til å lykkes i den nye kreative økonomien?
– Egentlig ikke, men Bergen har alt som skal til. Bergen har unike kvaliteter i form av fjorder og fjell og historisk arkitektur. Dere har også en fantastisk flyplass med et rutetilbud som raskt tar deg hvor som helst. 

– Vi ser likevel at mange unge vestlendinger graviterer mot Oslo?
– Mange i den gruppen søker ofte mot større byer. Det skjer spennende ting, man treffer flere mennesker. But bigger isn’t always better. Bergen gjør kanskje større inntrykk på dem som skal etablere en familie eller er enda eldre enn det.

Endring på vei
– Du advarer mot den nye urbane krisen, der de kreative og pengesterke i byens sentrum fortrenger andre og dermed skaper nye ulikheter. Hvordan skaper vi rom for alle i sentrum?
– Jeg tror at dere også her vil se en endring der stadig flere vil bo sentralt i mindre leiligheter, også småbarnsfamilier. Mange unge mennesker ser slett ikke behovet for å ha egen bil. Dette gir muligheter for en diversifisert boligbygging i og rundt sentrum av byen.


”Folk er mer opptatt av hva du kan bidra med enn hvor du kommer fra.
Det får meg til å føle meg veldig respektert.” 


Irene Kinunda Afriyie, Fargespill