BY OG LAND

 

Grønn bølge
godt i gang


Les mer

I 2016 lanserte Bergen Næringsråd sitt «Veikart for grønn næringstransport i Bergensregionen». Næringspolitisk sjef Atle Kvamme er positivt overrasket over de store endringene som har skjedd. 

Bergen Næringsråds veikart ble laget fordi vi mente at utkastet til Grønn strategi fra Bergen kommune var for passivt.  Bergen kommune innarbeidet til slutt en god del av våre tiltak før den endelige grønne strategien ble godkjent, forteller Atle Kvamme. 

Nedenfor kommenterer han noen av de viktigste målene som var satt frem mot 2025.

– Siden næringslivet er en av de største miljøsynderne, må vi være blant dem som først gjør tiltak, sier Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.

  


Visste du at...

antallet ladestasjoner for elbiler i Norge nå nærmer seg 10.000?
I 2011 var antallet 3000.

 


Norge er verdensmester i elbil, og antallet elbiler har økt betydelig mer enn vi trodde da vi i 2016 skrev om femdobling av elbiler i Bergen i 2025.  Bensinstasjoner blir energistasjoner
Bensinstasjoner omstilles og gir i dag et bredere tilbud. Bergen kommune har aktivt lagt til rette for energipunkt en rekke steder. Danmarksplass er den største. 
For store kjøretøy henger vi etter.  I dag finnes det en pumpe for HVO (biodrivstoff) på Minde. Bergen kommune håper å få til mer i samarbeid med lastebilnæringen og busselskapene. 


50 prosent færre bileiere i sentrum
Vi tenkte på 2025, men allerede nå har det skjedd svært mye. Bergen kommune har tilrettelagt og åpnet bildelepunkter på Møllendal og på Klosteret. Bildeleringen har fått konkurranse, men er fortsatt størst, med over 1900 medlemmer i Bergen og 200 biler fordelt på 80 steder i byen. 


EL-biler femdobles
Norge er verdensmester i elbil, og antallet elbiler har økt mye mer enn vi trodde da vi snakket om en femdobling av elbiler i 2025.  I Bergen er andelen nye elbiler nå over 30 prosent av nybilsalget. Det er ca 150.000 elbiler i Norge. Det vil bli solgt over 70.000 elbiler i 2018 alene. 
Fra 2026 vil det ikke være lov å selge biler som forurenser.  Men den vekst vi nå ser i elbilsalget, vil Norge trolig ha over 400.000 elbiler i 2020.
Da unngår vi restriksjoner.
I følge Elbilforeningens ladekart finnes det nå 30 ladestasjoner i bergensregionen. Bergen kommune har også tilrettelagt for ni mobilpunkter i Bergen sentrum for rask lading. 


ITS tas i bruk
Intelligent transport er på full fart inn i hverdagen vår. Nye kjøretøy har obligatorisk navigasjon, parkeringsløsninger, filvarsler, skiltleser og nødstopp. I fjor testet vi en selvkjørende buss sammen med statsminister Erna Solberg. Stortinget har åpnet for forsøk med selvkjørende busser. I Bergen vil aktører starte et prosjekt med 2-3 prøveruter i byen. 
I Bergen er det søkt om 100 millioner kroner i støtte til et «Mobilitetslaboratorium for utvikling av smarte transportløsninger» (MUST). Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune står bak, sammen med Bergen Næringsråd og andre partnere.  Målet er å etablere en digital lab for testing av moderne løsninger, samtidig som hele infrastrukturen i regionen blir et fysisk laboratorium. 


Havnen elektrifiseres
Det har skjedd svært mye på havnen i løpet av to år. I 2016 var det ett elektrisk punkt for landstrøm til offshorefartøy i Bergen.  Nå er dette utvidet til 14 punkter. I tillegg får Hurtigruten landstrøm. 
Det er også laget planer for landstrøm for cruiseskip.  Kostnaden er ca 180 millioner kroner, og det statlige Enova har ikke villet gi Bergen havnevesen støtte til dette. Samtidig arbeides det systematisk med å finne løsninger for store havner, og saken blir med jevne mellomrom drøftet på Stortinget. Vi har stor tro på at Bergen kan tilby landstrøm til cruiseskip lenge før 2025. 

 


Selskapet Schenker har lansert en elektrisk sykkel for varetransport. ”Verdenspremieren” ble lagt til Bergen i mars 2017.


 
Nullutslippssone i sentrum/miljø-differensierte bompenger
Bergen kommune vil lage et pilotprosjekt for et område med nullutslipp i 2020. Hele sentrum skal være en nullutslippssone i 2030.  I vår plan skisserte vi 2025, men det er ikke mulig å oppnå. Samtidig er innføringen av miljødifferensierte bompenger fra 2018 et skritt i riktig retning. 

 
Varetransport i sentrum samkjøres

I vår plan ble det oppfordret til å samkjøre transport inn mot sentrum. Dette er ikke gjennomført, selv om vi på vår transportkonferanse i 2017 fikk se Carrycut, som samordner transport gjennom en egen app. Transportselskapene prøver å finne nye løsninger på smarte transporter i sentrum.  Selskapet Schenker har lansert en elektrisk sykkel for varetransport, «verdenspremieren» ble lagt til Bergen i mars 2017.  Den har 80 km rekkevidde og et lastevolum på 300 kilo. Utslippsfrie lastebiler og busser
Omleggingen til miljøvennlig tungtransport i Bergen lar vente på seg, men både buss– og lastebilselskaper kjøper kjøretøy med Euro VI– motorer. De forurenser mindre enn en vanlig personbil.  Bergen kommune har bidratt positivt ved å innføre miljødifferensierte bompenger.Det er skuffende at Hordaland fylke ved de siste anbudene ikke har krevd utslippsfrie busser, slik en del andre kommuner har. Hordaland er i front når det gjelder miljøvennlige ferger, og burde vært like aktiv på bussiden. 


CO2–fond for næringslivet
Transport står for over 50 prosent av utslippene i Bergen, og næringstransporten er halvparten av dette. Totalt slipper buss og lastebiler ut ca 400.000 tonn CO2 i regionen. Siden næringslivet er en av de største miljøsynderne, må vi være blant dem som først gjør tiltak. Et CO2–fond innebærer at dagens CO2–avgift på 1,12 kr per liter diesel går til et fond i stedet for direkte til staten. Midlene kan brukes på omstilling i bedrifter som inngår forpliktende avtale om reduksjon av klimagassutslipp, slik dagens NOx– fond har gjort. Staten har fortsatt ikke blitt enig med partene i arbeidslivet om innretningen. Det forventes at et slikt fond kommer på plass i neste års statsbudsjett. 


Jernbane– og godsterminal flyttes ut av sentrum
Å flytte jernbane– og godsterminalene ut av sentrum vil være et svært viktig bidrag for å minske utslippene. Dessverre går det altfor sent. 
Bergen kommune har vedtatt å flytte havnen til Ågotnes, men foreløpig er ikke det juridiske grunnlaget mellom Bergen havnevesen og Bergen kommune på plass.  I skrivende stund har havnen i gang en undersøkelse blant transportørene for å se på konsekvensene av en slik flytting. 
Godsterminalen på Nygårdstangen ser ut til å bli der i minst 15 år til. Bergen kommune har gjort en bytteavtale med Jernbanedirektoratet om at de får bli i sentrum mot at Bybanen får areal på Minde. Samtidig har Samferdselsdepartementet ikke tatt avgjørelse om hvor en fremtidig jernbaneterminal skal ligge. 


Ringvei Øst bygges og kollektivfelt mot sentrum tidobles
Ringvei Øst ligger dessverre svært langt frem i tid.  Det er svært synd, da våre beregninger viser at dette kan avlaste Danmarksplass og sentrum med inntil 50 prosent av bilantallet. Og når Hordfast kommer, vil dette bli enda viktigere. 
Det er bevilget planleggingsmidler i siste del av NTP, men det ser ikke ut til å omfatte strekningene Fjøsanger-Arna. Å kalle strekningen Arna-Vågsbotn for Ringvei Øst, er reinspikket tøv. Foreløpig er ringvei Øst et prosjekt som ikke er prioritert i noen planer.