OM OSS
 

Vi løfter og inspirerer

Bergen Næringsråd deler ut flere priser i løpet av året, alene eller i sammen med partnere. Her presenteres det siste årets vinnere og hedersmottakere.
 

Les mer

Villsauen

Villsauen er den årlige eksportprisen som deles ut av Bergen Næringsråd i samarbeid med Hordaland fylke. I 2017 ble prisen tildelt Servogear. Det Bømlo– baserte selskapet produserer propell– og girsystemer som gir lavere CO2– utslipp og bedre energiutnyttelse. I dag utgjør eksportandelen mellom 70 og 80 prosent av omsetningen, mens all innovasjon, utvikling og produksjon foregår i Norge. Rolv Haldorsen (til v.), styreleder i Servogear, tok imot prisen på Bergen Næringsråds Årsmiddag i 2017.

Sunnivaprisen

Sunnivaprisen deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Grieg Gruppen. Prisen deles ut til en ung, kvinnelig leder som har markert seg på sitt område. I 2017 ble prisen tildelt Marianne Wik Sætre, direktør for innovasjon og digitale kanaler i Fana Sparebank. Wik Sætre (i midten av bildet) har ledet flere vellykkede endringsprosesser i bransjer hun på forhånd hadde lite eller ingen kjennskap til. Ved å være en samlende leder har hun evnet å skape innovative og tverrfaglige avdelinger som er rustet for endring.

SPIR-prisen


Finn Blydt-Svendsen (styreleder) til v. og Jan Børge Sagmo (daglig leder) i Bergen Carbon Solutions.

SPIR-prisen er en nasjonal pris for klimateknologi og fornybar energi som deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Norsk Klimastiftelse, PwC og DNB. I 2017 ble prisen tildelt Bergen Carbon Solutions. Selskapet har utviklet en metode som kan gjøre karbonfangst lønnsomt. CO2 går derfor fra å være et problem til å bli en ressurs, fra kostnad til en inntektskilde.

Hipsing


Fra v. havforskningsdirektør Sissel Rogne, Marit Warncke i Bergen Næringsråd, UiB-rektor Dag Rune Olsen og direktør i Media City Bergen, Anne Jacobsen.

På Årsmiddagen er det tradisjon for å løfte frem en organisasjon, person eller et prosjekt som har fremhevet seg spesielt i regionen det siste året. Da hipser vi vedkommende på ekte bergensk vis.

I 2017 ble både NCE Media og Bergens Marine forskningsmiljø hipset. I året som gikk, fikk medieklyngen NCE– status og ble offisielt åpnet med etablerte bedrifter som BT, BA, TV2, NRK, UiB og flere gründerbedrifter samlokalisert. Samtidig har arbeidet med å samlokalisere Bergens marine forsknings– og forvaltningsmiljøet begynt, og statsminister Erna Solberg har gjort det kjent at regjeringen går inn for en samlokalisering av Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet.

Unge ledertalent pris

Årets unge ledertalent ble kåret for første gang i 2018 i samarbeid med Adecco og Bergen UP. Prisen gikk til Ingrid von Streng Velken (nr to fra v.), konserndirektør for Innovasjon og Utvikling i BKK. Under hennes ledelse har BKK opprettet investeringsselskapet Grønn InVest som skal satse på fremtidsrettet teknologi som kan forbedre eller revolusjonere dagens energibransje. Innovasjonene vil ikke bare være til fordel for BKK, men også hele regionen.

Hyssingen

Legater og fond
Fra ulike fond og legater som Bergen Næringsråd administrerer har Hyssingen Produksjonsskole siden 2015 fått tildelt over 1 millioner kroner.  Hyssingen er et fylkeskommunalt tiltak for ungdom som sliter og har droppet ut av videregående skole.


Visste du at...

å hipse er et bergensuttrykk som betyr å løfte opp? Det ble blant annet brukt i teaterstykket Jan Herwitz, ufremført i 1913, om det å være medlem i 17.mai-komiteen: ”Stort høgere kan vi ikkje hipse deg”, sa svoger Bøschen.

 ”Næringsrådet er svært viktig for oss politikere, da organisasjonen besitter verdifull kunnskap som er helt nødvendig for oss.”


Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen