KOMPETANSE


 

Nytt mentorprogram
for kvinnelige talenter


Bergen Næringsråd har startet opp et unikt mentorprogram som skal bidra til at flere kvinner tar ledende stillinger innen advokat– , revisjons– og konsulentbransjen.

 

Les mer

– Vi ønsker å bidra til å rette opp skjevhetene, og et mentorprogram for unge kvinnelige talenter kan være et av flere tiltak som gjør at kvinner blir motivert til å stå løpet innenfor disse bransjene, sier Merete Skage, som leder Ressursgruppe Strategiske rådgivere.

Initiativet er tatt av Ressursgruppen for strategiske rådgivere på bakgrunn av en kartlegging gjennomført av Bergen Næringsråd i fjor. Kartleggingen viste betydelige forskjeller i karriereutvikling blant menn og kvinner i de nevnte bransjene. Mens det ansettes omtrent like mange nyutdannete kvinner og menn i selskapene, er det få kvinner blant partnerne. I snitt er bare hver tiende partner en kvinne.

– Kartleggingen viser at det er flere årsaker til denne ujevne balansen, sier Merete Skage, som leder Ressursgruppe Strategiske rådgivere. 

– Vi ønsker å bidra til å rette opp skjevhetene, og et mentorprogram for unge kvinnelige talenter kan være et av flere tiltak som gjør at kvinner blir motivert til å stå løpet innenfor disse bransjene. Alle selskapene er enige om at en bedre balanse er viktig både for det interne miljøet og i arbeidet med kunder. I tillegg er det synd for bransjene om vi mister mange av de kompetente kvinnene underveis i karriereløpet.

Mentorprogrammet består av faglige samlinger med innlegg og diskusjon rundt kompetansespørsmål og problemstillinger i bransjene. Det er også en god anledning for deltakerne til å utveksle personlige erfaringer. I tillegg er det individuelle samtaler mellom deltakerne og håndplukkete mentorer fra de ulike selskapene.  

Bergen Næringsråd organiserer programmet sammen med AFF og selskapene som deltar.

– Dette er et svært spennende pilotprosjekt der ni store selskap samarbeider. Det er stor entusiasme for programmet og sterk motivasjon hos deltakerne, sier markedssjef i Bergen Næringsråd, Geir Mikalsen. 

– Oppmerksomheten programmet har fått, gjør at selskapene i større grad enn tidligere vil legge til rette for å beholde de unge kvinnelige talentene.

Fakta

• I programmet deltar 14 mentorer og 14 menteer.
• Programmet omfatter mentoring på tvers av bransjer.
• I programmet samarbeider ni bedrifter: EY, KPMG, Deloitte, PwC, og advokatfirmaene Harris, Schjødt, Thommessen, Kluge, og Wikborg og Rein.